Keiko Kimoto

Keiko Kimono – samples of work

Hizu 60 x 86 cm, Tusche auf Papier, 2012
Sonne 70 x 100 cm, Tusche auf Papier, 2012
Knospe 70 x 100 cm, Tusche auf Papier, 2012
Schiff 100 x 70 cm, Acryl, Tusche auf Papier, 2012
Hyokohyoko 60 x 86 cm, Tusche auf Papier, 2012
Hizu 60 x 86 cm, Tusche auf Papier, 2012
Apfel 70 x 100 cm, Tusche auf Papier, 2012